Czwartek, 06 sierpnia 2020 r.
imieniny: Jakuba, Sławy

Podpisano umowę na przebudowę systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Busku-Zdroju.

W dniu 11 maja 2017 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko- Zdrój”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju jest beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Umowę o wartości  13 475 891,97 gdzie maksymalna wartość środków kwalifikowanych wyniesie 8 234 949,20, a dofinansowanie 6 999 706,82 w imieniu Spółki podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Kryczka w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój Waldemara Sikory.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne prace związane z przebudową i remontem  sieci kanalizacyjnych i wodociągowych:

- w rejonie os. Sikorskiego przebudowa i remont kanałów ściekowych.

- w Siesławicach i Wolicy Siesławskiej wymiana studni kanalizacyjnych.

- w ul. Zdrojowej w Zbludowicach przebudowa kanalizacji sanitarnej.

- przebudowa i remont magistrali wodociągowej Φ500 łączącej przepompownie wody przy ul. 12 stycznia z hydrofornią i zbiornikami na ul. Łagiewnickiej.

- przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 12 stycznia w Busku–Zdroju.

- budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Siesławicach

Łącznie w ramach projektu przewidziano wykonanie przebudowę sieci wodociągowej o długości 2,16 km oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,8 km, a  także wymianę prawie 500 studni kanalizacyjnych.

 

 

Niezwykle ważnym proekologicznym zadaniem będzie również budowa instalacji służącej do wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego na Oczyszczalni ścieków w Siesławicach. Przy zastosowaniu nowoczesnych paneli fotowoltaicznych o wysokiej sprawności  i mocy 22 kWp oraz zestawu  lamp hybrydowych możliwe będzie:

 

-  obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, co będzie skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji OŚ w Siesławicach,

 

-  redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak CO, CO2 czy SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródła fotowoltaicznego,

 

- zmniejszenie kosztów oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków w Siesławicach.

 

Projekt „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko-Zdrój” to kolejny etap modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Busko–Zdrój. Wszystkie zaplanowane przez Spółkę do przebudowy elementy sieci zostaną wykonane. Pozostaną do wykonania tylko drobne prace remontowe realizowane we własnym zakresie przez załogę Spółki oraz rozbudowa nowych odcinków sieci wod-kan.

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

976808
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
468
702
2555
3853
19432
976808
Twoje IP: 35.169.107.85