Ciepłownictwo

7 wpisów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.92.2022.CW z dnia 28 września 2022 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która została opublikowana w biuletynie URE i będzie obowiązywać od dnia 14.10.2022 r.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 29 września 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Czytaj dalej

Załączniki

Informacja o emisjach, mocach zamówionych oraz produkcji ciepła za rok 2021

Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj emisjiOsiedlowaWolaRóżana 2A (gaz)GórkaAndersaPl. ZwycięstwaCałkowita emisja [kg]
1.SO235934,7911191,910,0530,0420,147126,89500
2.Tlenki azotu19082,905411,76222,84173,48423,8725,7525340,60000
3.CO21203,226013,0730,5623,8058,15,127333,85000
4.Benzopireny1,378210,390851,76906
5.CO210368377,202940391,4254680,00198260,004844203388014280008,60000
6.Pyły678,503212240,520,0640,050,12919,25721
Wielkość emisji [kg]

Ilość i struktur spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj paliwaIlość [kg]Ilość [m3]
1.Węgiel groszek5000
2.Miał węglowy4534610
3.Gaz ziemny485117

Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Moc zamówionaMW
1.CO13,26428
2.CWU2,04454

Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Sprzedaż ciepłaGJ
1.104395

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.113.2021.AZa z dnia 13 stycznia 2022 roku, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła od dnia 1 lutego 2022 roku.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 14 stycznia 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Czytaj dalej

Załączniki

Dział ciepłownictwa

Harmonogram odczytów liczników ciepła w roku 2022

L.pM-cData odczytu
1.I31.01.2022 r.
2.II28.02.2022 r.
3.III31.03.2022 r.
4.IV29.04.2022 r.
5.V31.05.2022 r.
6.VI30.06.2022 r.
7.VII29.07.2022 r.
8.VIII31.08.2022 r.
9.IX30.09.2022 r.
10.X31.10.2022 r.
11.XI30.11.2022 r.
12.XII30.12.2022 r.

Kontakt w sprawie awarii

Dział dystrybucji ciepła – tel.: 534 004 297

Obiekty zasilane:

  • Kotłownia Sikorskiego 42
  • Kotłownia Piłsudskiego
  • Węzeł grupowy Orła Białego 33
  • Węzeł grupowy Mickiewicza 12A
  • Węzeł grupowy Piłsudskiego

Dział wytwarzania ciepła – tel.: 534 004 230, 534 004 273

Obiekty zasilane:

  • Kotłownia os. Andersa
  • Kotłownia Plac Zwycięstwa 9
  • Kotłownia ul. Rehabilitacyjna 3
  • Kotłownia ul. Różana 2a
  • Węzeł grupowy os. Kościuszki 11