Opłaty za komory grobowe

Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju

1. Udostępnienie miejsca pod grób na okres 20 lat

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Pod grób pojedynczy1 300,00 zł1 404,00 zł
2.Pod grób podwójny1 800,00 zł1 944,00 zł
3.Przedłużenie korzystania z miejsca pod grobem na kolejne 20 lat500,00 zł540,00 zł
4.Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny w grobie tradycyjnym300,00 zł324,00 zł

2. Udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Opłata za niszę grobu urnowego w kolumbarium950,00 zł1 026,00 zł
2.Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny do niszy w kolumbarium300,00 zł324,00 zł
3.Przedłużenie korzystania z miejsca – za niszę urnową na kolejne 20 lat500,00 zł540,00 zł

3. Opłaty cmentarne za prowadzenie robót budowlanych przy wykonywaniu grobów i budowie nagrobków

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Postawienie grobowca250,00 zł270,00 zł
2.Za odkrycie i zamurowanie grobu przy pogrzebie200,00 zł216,00 zł
3.Za odkrycie i zakrycie niszy w kolumbarium przy pogrzebie100,00 zł108,00 zł
4.Za korzystanie z cmentarza w celu ekshumacji130,00 zł140,40 zł
5.Za dodatkowo zajęty grunt poza powierzchnią grobu (za 1 m kw. )70,00 zł75,60 zł
6.Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych na cmentarzu, zabezpieczenie ewentualnych kosztów przywrócenia stanu pierwotnego400,00 zł
7.Kaucja za zabezpieczenie roszczeń z tytułu zniszczenia/utraty tablicy zakrywającej niszę urnową600,00 zł

Opłata za pozycje w punkcie 3 obejmuje m.in.:

  • wskazanie miejsca, wytyczenie grobu,
  • nadzór w zakresie zgodności wykonania prac ze wskazaną lokalizacją,
  • akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury, wymiarów i zgodności z ogólną koncepcją Cmentarza,
  • odbiór końcowy robót pod względem warunków technicznych i obowiązujących przepisów,
  • korzystanie z infrastruktury Cmentarza (woda, odbiór odpadów, energia elektryczna),

Opata nie obejmuje:

  • wykonania robót budowlanych,
  • dostarczania materiałów budowlanych,
  • udostępnienia personelu i sprzętu do wykonywania prac budowlanych.

4. Wysokość opłat za usługi związane z wykonaniem komory grobu

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Za wykonanie komory grobu pojedynczego2 400,00 zł2 592,00 zł
2.Za wykonanie komory grobu podwójnego2 900,00 zł3 132,00 zł
3.Opłata za niszę urnową w kolumbarium2 777,78 zł3 000,00 zł

DZ. URZ. WOJ. 2023.1870 Ogłoszony: 25.04.2023 Uchwała nr LIX/715/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych

Skip to content