Jakość wody

Sprawozdania z badań

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku-Zdroju – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg publiczny Busko-Zdrój (ujęcie Zrecze) – 14.02.2023r.

NHS.9020.17.12.2023


Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku-Zdroju – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg publiczny Busko-Zdrój (ujęcie Szczaworyż) – 14.02.2023r.

NHS.9020.17.11.2023


Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Busku-Zdroju sprawozdanie nr: LBW.9052.1.2R.24.2022 z dnia 22.11.2022 – ujęcie Widuchowa – Chrusty


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.1129.2022 z dnia 21.09.2022

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Ruczynów – ujęcie Widuchowa – Chrusty


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.299.2022 z dnia 24.03.2022

Starsze oceny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.1492.2022 z dnia 15.12.2022

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – ujęcie Szczaworyż.


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r. dla wodociągu publicznego Busko-Zdrój.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 22.01.2020 – Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów (ujęcie Widuchowa-Chrusty) z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów (ujęcie Widuchowa-Chrusty) z dnia 22.01.2020


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.645.2021

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój (ujęcie Zrecze) oraz bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 17.12.2019.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ z dnia 16.10.2019r.

Skip to content