Jakość wody

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r. dla wodociągu publicznego Busko-Zdrój.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 22.01.2020 – Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów (ujęcie Widuchowa-Chrusty) z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów (ujęcie Widuchowa-Chrusty) z dnia 22.01.2020


Starsze oceny

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój (ujęcie Zrecze) oraz bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 17.12.2019.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ z dnia 16.10.2019r.

Skip to content