Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Siesławicach

Oczyszczalnię Ścieków w Siesławicach oddano do użytkowania 1994 roku. Jest to oczyszczalnia ścieków komunalnych. Oczyszczanie ścieków odbywa się na drodze procesu mechaniczno – biologicznego.

Obecny wygląd oraz technologię oczyszczania ścieków uzyskano dzięki przeprowadzonej przebudowie, która rozpoczęła się 26-04-2011 roku, a zakończyła się 20-10-2014 roku. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach zrealizowano w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój”, który był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Właścicielem i prowadzącym eksploatację oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Busku-Zdroju. Do oczyszczalni ścieków w Siesławicach przesyłane są ścieki z całej aglomeracji Busko – Zdrój. Swym zakresem obejmuje następujące miejscowości: Busko – Zdrój, Bronina, Chotelek, Łagiewniki, Mikułowice, Nowy Folwark, Owczary, Radzanów, Siesławice, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Wełecz, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice. Ponadto poza aglomeracją Busko-Zdrój systemem kanalizacji objęte są miejscowość Szczaworyz oraz częściowo Kawczyce. Dodatkowo do oczyszczani dowożone są ścieki pojazdami asenizacyjnymi z terenu całej gminy Busko – Zdrój.

Skip to content