Strony BIP

4 postów

Sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu Zamawiającego

Podlegający Ustawie

Numer postępowania: 10/WE/20

Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu Zamawiającego

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta

Pliki do pobrania:

Dostawa komór grobowych żelbetonowych

Podlegający Ustawie

Numer postępowania: 9/ZU/2020

Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich wbudowaniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego

Termin składania ofert: 06.11.2020 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta

Pliki do pobrania:

Instrukcja obsługi BIP

W naszym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) publikujemy informacje dotyczące
prowadzonej przez naszą organizację działalności pożytku publicznego,
w tym tej finansowanej ze środków publicznych.

Aby odnaleźć poszukiwane informacje, przejdź na stronę główną naszego BIP i:

  1. skorzystaj z wyszukiwarki, wpisując odpowiednią frazę w pole u góry strony, lub
  2. skorzystaj z odnośników znajdujących się na stronie.

Jeśli nie znajdziesz poszukiwanej informacji w BIP, skontaktuj się z nami,
korzystając z adresu mailowego lub numeru telefonu podanego na stronie.

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej organizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 2528-100 Busko-Zdrój

Redaktor: Grzegorz Marchewka

Adres mailowy: sekretariat@mpgkbusko.pl

Numer telefonu: +48413782477

Tel. Centrala: (041) 378 24 77
Prezes Zarządu: (041) 378 44 70
Fax. (041) 378 49 44

www: https://mpgkbusko.pl

elektroniczna skrzynka podawcza /MPGKbusko/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych – iod@mpgkbusko.pl


Prezes: mgr inż. Krzysztof Kryczka

Główny Księgowy / Prokurent: mgr Marta Mochniej

Dyrektor ds. Technicznych: mgr inż. Witold Dalach

Dyrektor ds. Usług Komunalnych: Jerzy Trzęsak


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana Rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.


Archiwalne wpisy BIP

Link do archiwalnych wpisów BIP
https://bip.mpgkbusko.pl

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Informację przygotował(a): Grzegorz Marchewka

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: