Komunikat

Woda przydatna do spożycia!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju informuje, że na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych woda z wodociągu sieciowego Busko (ujęcie Szczaworyż) jest przydatna do spożycia i spełnia wszelkie normy w zakresie jej dopuszczenia do użytkowania i spożywania przez ludzi.

W dniu 19 czerwca 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju wydał decyzję nr NHS.9020.14.73-74.21, w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy sołectw: Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Szczaworyż, Pęczelice, Żerniki Górne (do nr 72) i Dobrowoda (od strony m. Baranów do nr 107) od dnia 19 czerwca 2021 r. mogą korzystać z wody pochodzącej z tego ujęcia.

W związku z powyższym MPGK Sp. z o.o. wstrzymuje funkcjonowanie zastępczego punktu poboru wody oraz dostarczanie wody cysterną do ww. miejscowości.

Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2021r. na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.121.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. ogłoszoną w dniu 13 maja 2021 r. na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, będą wynosić:

W okresie od 21.05.2021r. do 20.05.2022r.
W okresie od 21.05.2022r. do 20.05.2023r.
W okresie od 21.05.2023r. do 20.05.2024r.

Równocześnie informujemy, iż Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXXIV/403/2021 z dnia 27 maja 2021 r. ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2021r. – Uchwała nr XXI/246/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie odpadów

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w pojemnikach na odpady zaczęły pojawiać się duże ilości popiołów z palenisk. MPGK Sp. z o.o. przypomina, że niedopuszczalne jest umieszczanie w pojemnikach na odpady popiołu z żarem lub popiołu, który całkowicie nie wygasł.

Na skutek złożenia do pojemników przez mieszkańców nie wygaszonego popiołu w ostatnich dniach dwukrotnie nastąpił zapłon śmieci na śmieciarce. Dzięki szybkiej interwencji obsługi udało się sprawnie ugasić ogień i uniknąć strat związanych z uszkodzeniem pojazdu, lub zagrożeniem dla ludzi.

Przypominamy, że umieszczenie w pojemniku popiołu nie całkowicie dogaszonego może skutkować zapaleniem się innych odpadów co w konsekwencji może doprowadzić do pożaru pojemnika, posesji, domu lub śmieciarki. Za powstałe zagrożenie pożarowe odpowiedzialny będzie właściciel posesji na której stwierdzono niewłaściwe postępowanie z popiołem.

Informujemy, że:

  • W przypadku stwierdzenia że w pojemnikach znajduje się popiół nie wygaszony obsługa zbierająca odpady nie odbierze takiego pojemnika. Odbiór odpadów nastąpi dopiero w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem.
  • W przypadku zaprószenia ognia na śmieciarce przez niedogaszony popiół MPGK będzie domagać się rekompensaty za uszkodzenia pojazdu od właściciela posesji.

Covid-19 – Obowiązujące zasady

W związku z zaliczeniem od soboty 10.10.2020 r. Buska-Zdroju oraz gminy Busko-Zdrój do strefy żółtej epidemii Covid-19, MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje o obowiązujących zasadach:

  • Wstęp na teren wszystkich placówek MPGK Sp. z o.o. dostępny będzie wyłącznie dla pracowników Spółki.
  • Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500 przy ul. Łagiewnickiej 25 na parterze, pokój nr 1.
  • KASA jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400 (zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania płatności kartą w kasie).
  • Osobom wchodzącym do BOK oraz przychodzącym do KASY przypominamy o zasłanianiu nosa i ust oraz dezynfekowaniu dłoni.
  • Do Państwa skrzynek pocztowych dostarczane będą przez Pracowników MPGK Sp. z o.o. rachunki za zużycie wody i/lub ścieków wystawiane w oparciu o prognozę (średnie zużycie wody).

Wszystkie te kroki mają na uwadze troskę o zdrowie naszych klientów oraz pracowników. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zapraszamy do kontaktu:
Adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl

Kontakt telefoniczny:
41 378 24 77
41 378 24 78

Fax 41 378 49 44

Dział Gospodarki Odpadami
41 378 46 33

Elektroniczna skrzynka podawcza /MPGKbusko/SkrytkaESP

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczycach


Europejski Fundusz Rolny na rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zwieńczeniem wieloletnich starań MPGK Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kawczycach było podpisanie umowy pomiędzy MPGK Sp. z o.o. i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania w dniu 27-04-2020 roku.

Głównym celem realizacji zadania pod nazwą „Budowa nowych sieci kanalizacyjnych w Kawczycach gm. Busko-Zdrój”, jest włączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, a poprzez to zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych i nielegalnych zrzutów ścieków. Równie ważnym aspektem jest zapewnienie ochrony terenów chronionych – otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego.

Czytaj dalej

Sprostowanie informacji z konferencji prasowej z dn. 14.09.2020r.

W związku z treścią wypowiedzi uczestników konferencji prasowej transmitowanej przez radio Kielce data publikacji na www.radio.kielce.pl 14.09.2020 o godzinie 19:43 oraz zamieszczonej na stronie internetowej www.busko.com.pl w dniu 2020-09-15 14:51:23 konieczne jest sprostowanie podanych tam informacji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na zlecenie Gminy Busko-Zdrój prowadzi kompleksową obsługę Naszej Gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Działalność ta jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Z DNIA 08.07.2020
w sprawie funkcjonowania pasażu uzdrowiskowego położonego przy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju.

Informuję, że od dnia 11 lipca 2020r. (sobota) zostanie uruchomiony pasaż uzdrowiskowy położony przy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju.

Podczas przebywania na pasażu należy stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego tj. zasad zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu koronawirusem COVID -19. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem pasażu w czasie pandemii dostępne są u zarządcy obiektu, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju tel. 41 378 24 77 lub 600 348 359.

Dokument źródłowy do pobrania: [PDF] – 442KB

Informacja o funkcjonowaniu targowisk w Busku-Zdroju

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 26.05.2020 w sprawie funkcjonowania Hali Targowej przy ul. Batorego oraz Targowiska przy ul. Stawowej.

Informuję, że od dnia 27 maja 2020r. w godzinach 6:00-16:00 od poniedziałku do soboty czynna będzie Hala Targowa przy ul. Batorego w Busku –Zdroju. Jednocześnie informuję, że od dnia 30 maja 2020r. na targowisku przy ul. Stawowej będzie możliwy handel bez ograniczeń asortymentowych w każdą środę oraz sobotę, natomiast w pozostałe dni tygodnia sprzedaż odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Podczas wizyty na targowiskach należy stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego tj. zasad zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu koronawirusem COVID-19.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem targowisk w czasie pandemii dostępne są u zarządcy targowiska, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tel. 41 378 24 77 lub 600 348 359.

Załączniki