Biuro Obsługi Klienta

Szanowni Państwo !

bok
Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji w godzinach od 700 do 1500 przy ul. Łagiewnickiej 25 na parterze, pokój nr 1.

KASA jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400.

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w środy do godz. 1500

Biurze Obsługi Klienta mogą Państwo:

  • zostawić korespondencję dla MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
  • otrzymać fakturę za wodę, ścieki oraz wywóz odpadów lub inne usługi,
  • podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • przekazać odczyt z wodomierza,
  • uzyskać informacje o stanie zadłużenia,
  • uzyskać informacje o świadczonych usługach przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
  • uzyskać informacje o wymaganych dokumentach na budowę przyłącza wod-kan,
  • złożyć zlecenie wykonania przyłącza wod-kan,
  • zgłosić awarię,
  • w Kasie – dokonać płatności bez pobierania dodatkowych opłat,

Skip to content