Informacja o przyjmowanych odpadach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty „śmieciowej”, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy mogą dostarczyć wytwarzane przez siebie odpady komunalne poza terminem wyznaczonym w harmonogramie. Do PSZOK w Dobrowodzie można również przywieźć we własnym zakresie za dodatkową opłatą odpady remontowo-budowlane (tynki, gruz, styropian, drzwi, okna, futryny, itp.).

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Odpady niebezpieczne

  • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • tusze i tonery,
  • żarówki, świetlówki,
  • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

Odpady elektryczno-elektroniczne

  • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

SPRZĘT ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ KOMPLETNY!!! (Dz.U.2015.1688)

Odpady wielkogabarytowe

  • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach

Odpady przyjmowane do PSZOK w ramach opłaty wnoszonej do UMiG są też odbierane dwa razy w roku sprzed posesji według harmonogramu.

GODZINY OTWARCIA PSZOK

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Punkt główny:

Dobrowoda – teren składowiska odpadów komunalnych

Filia:

Busko-Zdrój, ul. Dygasińskiego 36 – teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (naprzeciwko cmentarza komunalnego w Busku-Zdroju)

Skip to content