Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 oferty złożyło 10 podmiotów.

Po dokonaniu sprawdzenia i wnikliwej analizie złożonych ofert, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała wyboru oferty firmy: FEHU Global Audyt Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.

Skip to content