Dział Eksploatacji

Zaopatrzenie miasta Busko-Zdrój w wodę

Miasto Busko – Zdrój zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęć głębinowych zlokalizowanych we wsi Szczaworyż i Zrecze (gmina Chmielnik).

Procentowy udział wody z poszczególnych ujęć w ogólnym zapotrzebowaniu na wodę miasta Busko–Zdrój przedstawia się następująco:

  • Zrecze – 83 %
  • Szczaworyż – 14 %
  • Widuchowa Chrusty – 3 %

Charakterystyka Ujęć:

1. Ujęcie Zrecze – Kaczorów

Ujęcie podziemne – źródła wypływowe. Zdolności eksploatacyjne 14400 m3/dobę. Woda ujmowana z wapieni litotamniowych – wapienie jurajskie i iły. Woda poddawana dezynfekcji chlorem gazowym ze względów na znaczną odległość od Buska – Zdroju (17km).

2. Ujęcie Szczaworyż

Zlokalizowane jest na przysiółku Kapturów. Wybudowane dla potrzeb miasta Busko Zdrój i wsi. Składa się z 3 studni głębinowych, których głębokości wynoszą od 10 do 16 metrów. Zdolność eksploatacyjna ujęcia wynosi 4800 m3/d. Woda ujmowana z trzeciorzędu i kredy. Woda poddawana jest procesowi uzdatniania ze względu na znaczną odległość ujęcia od miasta.

3. Ujęcie Widuchowa Chrusty

Zlokalizowane jest na przysiółku Widuchowa – Chrusty. Ujęcie wybudowane dla potrzeb okolicznych wsi. Składa się z jednej studni głębinowej, której głębokość wynosi 90 m. Zdolności eksploatacyjne wynoszą 432 m3/dobę. Woda ujmowana jest trzeciorzędu i kredy. Woda poddawana jest okresowo procesowi uzdatniania.

Skip to content