Ceny ciepła z rekompensatą

Informacja dla odbiorców w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujące od 14 października 2023r. do 30 czerwca 2024r.

W związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła, w rozliczeniach za dostawy ciepła od 14 października 2023 r. uległy zmianie ceny ciepła z rekompensatą. Obowiązują one na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok252 858,34328 385,37
Rata miesięcznazł/MW/m-c21 071,5327 365,45
2.Cena ciepłazł/GJ58,2366,91
3.Cena nośnika ciepłazł/m37,335,98
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c18 658,90
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ116,37*115,65**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.
**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w okresie obowiązywania rekompensaty jest liczona według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych zgodnie z obowiązującą od 14 października 2023 r. taryfą dla ciepła.

Skip to content