Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 2023

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2023r.

Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Sieć zasilana ze źródłaWskaźnik W p,c
Kotłownia przy ulicy Ciepłowniczej 21,69
Kotłownia Piłsudskiego 7 *1,75
Kotłownia Różana 2A1,40
Kotłownia przy ulicy Rehabilitacyjnej 3A1,67
Kotłownia Andersa 1A *1,42
Kotłownia Plac Zwycięstwa 9 **1,48

* zewnętrzna instalacja odbiorcza będąca własnością odbiorcy

** brak sieci ciepłowniczej

Skip to content