Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2021r. na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.121.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. ogłoszoną w dniu 13 maja 2021 r. na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, będą wynosić:

W okresie od 21.05.2021r. do 20.05.2022r.
W okresie od 21.05.2022r. do 20.05.2023r.
W okresie od 21.05.2023r. do 20.05.2024r.

Równocześnie informujemy, iż Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXXIV/403/2021 z dnia 27 maja 2021 r. ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2021r. – Uchwała nr XXI/246/2020 z dnia 21 maja 2020 r.


Taryfa obowiązująca w okresie od 19.06.2020r. do 20.05.2021r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.241.2018 z dnia 15 maja 2018r. ogłoszoną w dniu 11.06.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Taryfa wchodzi w życie w dniu 19.06.2018 r.

W okresie od 19.06.2020 r. do 20.05.2021 r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

Równocześnie informujemy, iż Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXI/246/2020 z dnia 21 maja 2020 r. ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.

Skip to content