Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2024 na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr K.RZT.70.50.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 ogłoszoną w dniu 13 maja 2024 na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024.


Taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca w okresie 21.05.2021 do 20.05.2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.121.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 ogłoszoną w dniu 13 maja 2021 na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021.

Ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, będą wynosić:

W okresie od 21.05.2021 do 20.05.2022
W okresie od 21.05.2022 do 20.05.2023
W okresie od 21.05.2023 do 20.05.2024

Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XLVII/553/2022 z dnia 26.05.2022r. ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.07.2022 do 31.12.2022.

Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXXIX/479/2021 z dnia 25.11.2021 ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.01.2022 do 30.06.2022.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.07.2021 do 31.12.2021 – Uchwała nr XXXIV/403/2021 z dnia 27.05.2021.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020 do 30.06.2021 – Uchwała nr XXI/246/2020 z dnia 21.05.2020.


Taryfa obowiązująca w okresie od 19.06.2020 do 20.05.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.241.2018 z dnia 15 maja 2018r. ogłoszoną w dniu 11.06.2018 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Taryfa wchodzi w życie w dniu 19.06.2018.

W okresie od 19.06.2020 do 20.05.2021 obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

Równocześnie informujemy, iż Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXI/246/2020 z dnia 21.05.2020 ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020 do 30.06.2021.

Skip to content