Uchwała nr 12/2023

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie cennika usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz cennik usług opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się cennik usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych:

1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
20 03 01
(zmieszane)
m3240,00259,20
SM 110 L27,0029,16
SM 220L – 240L58,0062,64
SM 1100L264,00285,12
KP-71100,001188,00do 1 tony (Mg)
+ za każdą kolejną tonę (Mg) 600,00 zł (netto), 648,00 zł (brutto)
Worek 120 L29,0031,32

2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych:

Odpady segregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
15 01 **
(plastik, papier, szkło, metal)
m3100,00108,00
SM 110 L11,0011,88
SM 220 L -240 L24,0025,92
SM 1100 L110,00118,80
KP – 7500,00540,00do 1 tony (Mg) + za każdą kolejną tonę (Mg) 300,00 zł (netto), 324,00 zł (brutto).
Worek 120 L12,0012,96

3) za eksploatację 1 pojemnika na odpady zmieszane i segregowane – zgodnie z umową:

SM 220 – 15,00 zł (netto)/ (miesięcznie), 16,20 zł (brutto)/ (miesięcznie)
SM 240 – 15,00 zł (netto)/ (miesięcznie), 16,20 zł (brutto)/ (miesięcznie)
SM 1100 – 53,13 zł (netto)/ (miesięcznie), 57,38 zł (brutto)/ (miesięcznie)
KP-7 – 137,45 zł (netto)/(miesięcznie), 148,45 zł (brutto)/(miesięcznie)

4) opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 – do 3 dni opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 50,00 zł (netto), 54,00 zł (brutto).

5) za jednorazowe odebranie odpadów:

Kod odpaduNazwa odpaduUsługaCena (netto)Cena (brutto)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówPodstawienie i odbiór kontenera KP-71 100,00 zł1188,00 zł
W przypadku niezgodnego z zamówieniem wymieszania w kontenerze różnych rodzajów odpadów koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zostanie naliczony zgodnie z cennikiem dotyczącym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP – 7.

W przypadku odpadów o kodzie 17 01 01 – beton oraz gruz betonowy z rozbióreki remontów ładowność kontenera wynosi max 3 tony (Mg). Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego załadunek na samochód spowoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.

6) za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)Cena (brutto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg480,60 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.8,10 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów350,00 zł/Mg378,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt.4,59 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji400,00 zł/Mg432,00 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)1000,00 zł/Mg1080,00 zł/Mg
20 01 36
20 01 35*
20 01 23*
RTV AGD250 zł/Mg270 zł/Mg

§2

Wprowadza się cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych:

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowychUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości do 6 m3za jeden kurs180,00 zł194,40 zł
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości od 7 m3 do 10 m3za jeden kurs220,00 zł237,60 zł
Wywóz nieczystości ciekłych z osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnejUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości z osadnika w ilości do 5 m3za jeden kurs230,00 zł248,40 zł

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§4

Traci moc Uchwała nr 9/2023 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2023 r


Uchwała nr 9/2023

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie cennika usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz cennik usług opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się cennik usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych:

1. Za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
20 03 01
(zmieszane)
m3200,00216,00
SM 110 L22,0023,76
SM 220L – 240L48,0051,84
SM 1100L220,00237,60
KP-71000,001080,00do 1 tony (Mg)
+ za każdą kolejną tonę (Mg) 600,00 zł (netto), 648,00 zł (brutto)
Worek 120 L24,0025,92

2. Za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady segregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
15 01 **
(plastik, papier, szkło, metal)
m3100,00108,00
SM 110 L11,0011,88
SM 220 L -240 L24,0025,92
SM 1100 L110,00118,80
KP – 7500,00540,00do 1 tony (Mg) + za każdą kolejną tonę (Mg) 300,00 zł (netto), 324,00 zł (brutto).
Worek 120 L12,0012,96

3. Za eksploatację 1 pojemnika na odpady zmieszane i segregowane – zgodnie z umową:

  • SM 220 – 13,65 zł (netto)/(miesięcznie), 14,74 zł (brutto)/(miesięcznie)
  • SM 240 – 13,65 zł (netto)/(miesięcznie), 14,74 zł (brutto)/(miesięcznie)
  • SM 1100 – 48,30 zł (netto)/(miesięcznie), 52,16 zł (brutto)/(miesięcznie)
  • KP-7 – 124,95 zł (netto)/(miesięcznie), 134,95 zł (brutto)/(miesięcznie)

4. Opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

  • KP-7 – do 3 dni opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 50,00 zł (netto), 54,00 zł (brutto).

5. Za jednorazowe odebranie odpadów:

Kod odpaduNazwa odpaduUsługaCena (netto)Cena (brutto)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówPodstawienie i odbiór kontenera KP-71 000,00 zł1080,00 zł
W przypadku niezgodnego z zamówieniem wymieszania w kontenerze różnych rodzajów odpadów koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zostanie naliczony zgodnie z cennikiem dotyczącym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP – 7.

W przypadku odpadów o kodzie 17 01 01 – beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ładowność kontenera wynosi max 3 tony (Mg). Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego załadunek na samochód spowoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.

6. Za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)Cena (brutto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg480,60 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.8,10 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów300,00 zł/Mg324,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt.4,59 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji540,00 zł/Mg583,20 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)955,00 zł/Mg1031,40 zł/Mg
20 01 36
20 01 35*
20 01 23*
RTV AGD250 zł/Mg270 zł/Mg

§2

Wprowadza się cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych:

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowychUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości do 6 m3za jeden kurs180,00 zł194,40 zł
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości od 7 m3 do 10 m3za jeden kurs220,00 zł237,60 zł
Wywóz nieczystości ciekłych z osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnejUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości z osadnika w ilości do 5 m3za jeden kurs230,00 zł248,40 zł

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

§4

Traci moc Uchwała nr 1/2023 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 17.01.2023 r.

Skip to content