Piątek, 18 października 2019 r.
imieniny: Juliana, Łukasza

Dokumenty do pobrania

   

Poniżej w celu ułatwienia wyszukiwania zgromadziliśmy formularze i wnioski, które mogą Państwo pobrać, wydrukować i po wypełnieniu dostarczyć do naszej firmy, co z pewnością usprawni i skróci czas oczekiwania przy składaniu dokumentów w Biurze Obsługi Klienta. Znajdą tu Państwo również inne dostępne informacje z naszej strony jak cenniki itp.

   
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków-pdf2

  

Wnioski i zlecenia:

  

Wniosek o określenie warunków tech.  przyłączenia do sieci wod-kanpdf2

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznejpdf2

Zgłoszenie przystąpienia do robót związanych z wykonywaniem ...pdf2

Zlecenie wykonania włączenia do sieci wodociągowej  pdf2

Zlecenie wykonania włączenia do sieci kanalizacyjnejpdf2

Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrz. w wodę/ odprow. ściekówpdf2

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodępdf2

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ściekówpdf2

Druk umowy-zleceniapdf2

Protokół odbioru technicznego przewodu wodociągowegopdf2

Protokół odbioru technicznego przewodu kanalizacyjnegopdf2

Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odpr. ściekówpdf2

Wniosek o podlicznikpdf2

Wniosek o rozwiązanie umowypdf2

Zgłoszenie zmiany danych odbiorcy usługpdf2

 

Wzór druku  wypowiedzenia  umowy  na odbiór i unieszkodliwianie  odpadów  komunalnychpdf2

 

Warunki techniczne

  

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 26.09.2013r.pdf2

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2013z dn. 26.09.2013 - "Zasady doboru wodomierzy"  pdf2

  

Cennik usług:

  

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 19 czerwiec 2019roku do dnia 18 czerwca 2020 roku pdf2 

 


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 19 czerwiec 2018 roku do dnia 18 czerwca 2019 roku pdf2

 

Decyzja KR.RET.070.241.2018 z 15.05.2018 r. pdf2

 

Postanowieniepdf2

Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/559/2018 z dn. 24.05.2018 w sprawie ustalenia

dopłat do taryfowych cen wody i ściekówpdf2


 

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 lipiec 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku pdf2

 

Uchwała Nr XXIX/399/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dn.25.05.2017 pdf2

 

Uchwała Nr XXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dn.25.05.2017 pdf2


 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku pdf2

  

Uchwała Nr XIII/324/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dn.24.11.2016 pdf2

 


 

opłaty za zaopatrzenie w wodę i odbieranie ścieków w roku 2016 pdf2

  

Uchwała Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dn. 26.11.2015 pdf2


 

 

opłaty za zaopatrzenie w wodę i odbieranie ścieków w roku 2015 pdf2

  

Uchwała nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dn.30.12.2014

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących

w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Busku-Zdroju w 2015r.                                                                      pdf2


 

 

opłaty za zaopatrzenie w wodę i odbieranie ścieków w roku 2014pdf2

 


 

 

opłaty za zaopatrzenie w wodę i odbieranie ścieków w roku 2013pdf2

 


 

 

opłaty za zaopatrzenie w wodę i odbieranie ścieków w roku 2012pdf2


 

opłaty za odpady stałe i płynnepdf2


 

 

opłaty za umieszczanie ogłoszeń na słupach ogłoszeniowychpdf2

    

Cennik opłat targowychpdf2

  

uchwała nr 1/2015 Zarządu MPGK sp. z o.o. w Busku-Zdroju

z dn. 2.01.2015 w sprawie: wprowadzenia opłat za usługi świadczone

na Hali Targowej przy ul. Batorego w Busku-Zdroju przez

administratora targowiska pdf2

   

Zarządzenie Nr 1/2011, w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego

i cen usług związanych z wykonaniem grobu przez MPGK Sp.z o.o. w Busku-Zdroju pdf2

   + załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2011pdf2

 

uchwała nr 1/2012 Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju

z dnia 15.02.2012 z tabelą urządzeń targowych i usług oraz opłat

za korzystanie z urządzeń i usług.     pdf2

   

uchwała nr 2/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.04. 2014 w sprawie:

wprowadzenia opłat za usługi świadczone na targowisku "Mój Rynek"

w Busku-Zdroju przez administratora targowiska pdf2

    

Harmonogram wywozu odpadów:

    

z terenu miasta Busko-Zdrój - zabud. jednorodz. od 01.07.2016 do 31.10.2016pdf2

 

z terenu miasta Busko-Zdrój - zabud. wielorodz. od 01.07.2016 do 31.10.2016pdf2

 

z sołectw gminy Busko-Zdrój obowiązujący od 01.07.2016 do 31.10.2016pdf2

   

z terenu miasta Busko-Zdrój - zabud. jednorodz. od 01.11.2016 do 31.12.2016pdf2

 

z terenu miasta Busko-Zdrój - zabud. wielorodz. od 01.11.2016 do 31.12.2016pdf2

 

z sołectw gminy Busko-Zdrój obowiązujący od 01.11.2016 do 31.12.2016pdf2

 

z terenu miasta Busko-Zdrój - zabud. jednorodz. od 01.01.2017 do 20.01.2017pdf2

 

z terenu miasta Busko-Zdrój - zabud. wielorodz. od 01.01.2017 do 20.01.2017pdf2

 

z sołectw gminy Busko-Zdrój obowiązujący od 01.01.2017 do 20.01.2017pdf2

 

z ter. miasta Busko-Zdrój - zabud. jednorodz. od 21.01.2017 do 31.12.2017pdf2

z ter. miasta Busko-Zdrój - zabud. wielorodz. od 21.01.2017 do 31.12.2017pdf2

z sołectw gminy Busko-Zdrój obowiązujący od 21.01.2017 do 31.12.2017pdf2

 

z ter. miasta Busko-Zdrój - zabud. jednorodz. od 1.01.2018 do 31.12.2018pdf2

z ter. miasta Busko-Zdrój - zabud. wielorodz. od 1.01.2018 do 31.12.2018pdf2

z sołectw gminy Busko-Zdrój obowiązujący od 1.01.2018 do 31.12.2018pdf2

 

z ter. miasta Busko-Zdrój - zabud. jednorodz. od 1.01.2019 do 31.12.2019pdf2

z ter. miasta Busko-Zdrój - zabud. wielorodz. od 1.01.2019 do 31.12.2019pdf2

z sołectw gminy Busko-Zdrój obowiązujący od 1.01.2019 do 31.12.2019pdf2

 

Harmonogram odczytu wodomierzy:

  

pdf2

Harm. odczytu wodom. październik 2019 - soł. gminy Busko-Zdrój -

Harm. odczytu wodom. październik 2019 - miasto Busko-Zdrój - 

pdf2

   

Inne:

 

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściekówpdf2

ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłychpdf2

regulamin targowisk w Busku-Zdrojupdf2

  

uchwała nr XI/133/2011 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 24.11.2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty

w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.pdf2

    

uchwała nr 2/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.04. 2014 w sprawie:

wprowadzenia opłat za usługi świadczone na targowisku "Mój Rynek"

w Busku-Zdroju przez administratora targowiska pdf2

    

PSZOK - Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 w Gminie Busko-Zdrójpdf2

    

  Informacja o przyjmowanych odpadachpdf2

 

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

800252
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
38
344
2547
11002
15796
800252
Twoje IP: 3.85.245.126