Dostawa komór grobowych żelbetonowych

Podlegający Ustawie

Numer postępowania: 9/ZU/2020

Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich wbudowaniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiającego

Termin składania ofert: 06.11.2020 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta

Pliki do pobrania:

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Skip to content