Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego rur i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej

Podlegający Ustawie

Numer postępowania: 12/WE/20

Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego rur i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Termin składania ofert: 30.12.2020 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta

Pliki do pobrania:

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Załączniki

Skip to content