Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2021 na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.121.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 ogłoszoną w dniu 13 maja 2021 na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021.

Ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, będą wynosić:

W okresie od 21.05.2021 do 20.05.2022

Taryfy 2021-2022 – [ pdf ] – 86kBPobierz

W okresie od 21.05.2022 do 20.05.2023

Taryfy 2022-2023 – [ pdf ] – 46kBPobierz

W okresie od 21.05.2023 do 20.05.2024

Taryfy 2023-2024 – [ pdf ] – 46kBPobierz

Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXXIX/479/2021 z dnia 25.11.2021 ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.01.2022 do 30.06.2022.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.07.2021 do 31.12.2021 – Uchwała nr XXXIV/403/2021 z dnia 27.05.2021.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020 do 30.06.2021 – Uchwała nr XXI/246/2020 z dnia 21.05.2020.

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Skip to content