Dostawa paliw płynnych do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na rok 2021

Podlegający Ustawie

Numer postępowania: 11/TT/2020

Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw płynnych do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na rok 2021

Termin składania ofert: 29.12.2020 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta

Pliki do pobrania:

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Załączniki

Skip to content