Grzegorz Marchewka

79 postów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku –Zdroju informuje

że:

  1. Decyzją z dnia 08 września 2021 roku znak: OKA.4110.17.2021.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku- Zdroju Koncesji Nr PCC/1298/69728/W/OKA/2021/CW na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 1 października 2021r. do 1 października 2041r .
  2. Decyzją z dnia 08 września 2021 roku znak: OKA.4110.16.2021.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju Koncesji Nr WCC/2905/69728/W/OKA/2021/CW na wytwarzanie ciepła na okres od 1 października 2021r. do 1 października 2041r.

W związku z powyższym od dnia 1 października 2021 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przejmuje wszelkie prawa i obowiązki po Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 września 2021r. decyzją Nr OKA.4210.57.2021.AZa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju. Taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło w dniu 9 września 2021r.

Taryfę wprowadza się do stosowania od 1 października 2021r.

Przetarg na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych.

Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert najpóźniej w dniu: 16 września 2021r. do godziny 9.00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:45 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego/lokalu usługowo-handlowego* przy ul. Batorego, Ul. 1 Maja/ Ul. Różanej/ Kolonia Górka 7*”

* – należy na kopercie wpisać nazwę i adres lokalizacji której dotyczy składana oferta.

Czytaj dalej

Załączniki

Harmonogram odczytu stanu wodomierzy w miesiącu wrześniu 2021

Dla sołectw gminy Busko-Zdrój

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu wrześniu 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:

Witold Juszczak

MiejscowośćData
Skotniki Małe8.09.2021
9.09.2021
Skotniki Duże10.09.2021
11.09.2021
Baranów16.09.2021
17.09.2021
Olganów18.09.2021
21.09.2021
22.09.2021
Dobrowoda23.09.2021
24.09.2021
25.09.2021
Kawczyce28.09.2021
29.09.2021
Zbludowice30.09.2021
1.10.2021
2.10.2021
5.10.2021
6.10.2021
7.10.2021
8.10.2021

Krzysztof Leszczyński

MiejscowośćData
Bronina1.09.2021
2.09.2021
3.09.2021
4.09.2021
Wolica7.09.2021
8.09.2021
Kostki Duże9.09.2021
10.09.2021
Kostki Małe11.09.2021
Kameduły15.09.2021
Skorzów16.09.2021
17.09.2021
Oleszki18.09.2021
21.09.2021
Służów22.09.2021
Las Winiarski23.09.2021
24.09.2021
Widuchowa25.09.2021
28.09.2021
29.09.2021
30.09.2021
1.10.2021

Chałupka Krzysztof

MiejscowośćData
Młyny15.09.2021
16.09.2021
17.09.2021

Dla miasta Busko-Zdrój

Kasza Konrad

Ulice/osiedlaData
Dygasińskiego1.09.2021
2.09.2021
Prusa2.09.2021
Stawowa3.09.2021
Krótka
Źródlana
4.09.2021
Staszica
Sądowa
Różana
7.08.2021
Żeromskiego
Srogiego
8.09.2021
Wesoła
Działkowicza
Szarych Szeregów
Gaik
9.09.2021
Dmowskiego
Szaniecka
Wspólna
Zacisze
Zielona
10.09.2021
Bajkowa
Słoneczna
Spokojna
11.09.2021
Parkowa
Jodłowa
1 Maja
14.09.2021
Rehabilitacyjna
Starkiewicza
Lawendowa
Parkingowa
15.09.2021
Ceglana
Grotta
Klonowa
Morelowa
Godłowskiego
16.09.2021
Rokosza17.09.2021
Waryńskiego18.09.2021
Sole
Lipowa
21.09.2021
Chopina
Kwiatowa
Wieniawskiego
Kopernika
22.09.2021
Kusocińskiego
Uchnasta
23.09.2021
Jagiellońska
Kazimierza Wielkiego
24.09.2021
Szydłowska25.09.2021
Łagiewnicka28.09.2021
29.09.2021
Rotmistrza Pileckiego
Rajskie Ogrody
29.09.2021
Kilińskiego
Pocztowa
Poprzeczna
30.09.2021

Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:

  • obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
  • wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając z upoważnienia Gminy Busko-Zdrój na podstawie Umów o zarządzanie zawartych z Gminą Busko-Zdrój nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia.

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez Zakład Budowlano- Montażowy Majcher Józef z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój w dn. 09.08.2021r. od godz. 900 do godz. 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie os. Piłsudskiego w Busku-Zdroju.

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 05.08.2021 r. (czwartek) od godz. 800 do godz. 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie budynków handlowo- usługowych przy ul. Bohaterów Warszawy nr 102, 104, 106.

Za utrudnienia przepraszamy

Harmonogram odczytu stanu wodomierzy w miesiącu sierpniu 2021

Dla sołectw gminy Busko-Zdrój

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu sierpniu 2021r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:

Krzysztof Leszczyński

MiejscowośćData
Zbrodzice4.08.2021
5.08.2021
Kołaczkowice6.08.2021
7.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
Żerniki12.08.2021
13.08.2021
14.08.2021
Owczary17.08.2021
18.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
21.08.2021
24.08.2021
Galów25.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
Bronina28.08.2021
30.08.2021
31.08.2021
1.09.2021

Witold Juszczak

MiejscowośćData
Janina3.08.2021
Elżbiecin4.08.2021
5.08.2021
Szaniec6.08.2021
7.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
12.08.2021
13.08.2021
Zwierzyniec14.08.2021
Mikułowice
Wschodnie
17.08.2021
18.08.2021
Podgaje19.08.2021
20.08.2021
Słabkowice21.08.2021
24.08.2021

Chałupka Krzysztof

MiejscowośćData
Łagiewniki10.08.2021
11.08.2021
12.08.2021
13.08.2021
14.08.2021
17.08.2021
18.08.2021

Dla miasta Busko-Zdrój

Kasza Konrad

Ulice/osiedlaData
Reymonta18.08.2021
Grunwaldzka19.08.2021
Mała
Niwa
Skałki
20.08.2021
Słowackiego
Norwida
Byrkowskiego
21.08.2021
Krystyny Jamroz
Boh. Westerplatte
Armii Krajowej
24.08.2021
Ładna
Moniuszki
Spacerowa
25.08.2021
Piekarska
Targowa
Plac Targowy
Kościuszki
oś. Kościuszki
26.08.2021
Jabłoniowa
Wiosenna
Jaśminowa
27.08.2021
Wyszyńskiego
Przemysłowa
28.08.2021
Batorego
Orzechowa
30.08.2021
Dygasińskiego31.08.2021

Chałupka Krzysztof

Ulice/osiedlaData
ODCZYTY RADIOWE3.08.2021
4.08.2021
5.08.2021
6.08.2021
7.08.2021

Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:

  • obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
  • wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 22.07.2021 r. (czwartek) od godz. 800 do godz. 1500 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie os. Sikorskiego – bloki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17 oraz budynki nr 6 (Piekarnia), 12 (Publiczne Przedszkole nr 3), 26 (Apteka).

Za utrudnienia przepraszamy