Dostawa używanej ładowarki kołowej

Treść przetargu:
Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
Wejście na platformę poprzez link:

https://mpgkbusko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

W zakładce „Lista postępowań pzp” należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone numerem referencyjnym TT/4/2/2023

Instrukcja dla wykonawcy znajduje się pod adresem: https://mpgkbusko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Skip to content