Informacja

dla odbiorców ciepła – grupa taryfowa 3 w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujące od 1 marca 2023 r.

W związku ze zmianą od 1 marca 2023r. taryfy dla ciepła – dla grupy taryfowej 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przeliczyło ponownie średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą wyliczone zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą dla grup taryfowej 3 obliczone na podstawie algorytmu zawartego w aktualnej taryfie przedstawia poniższa tabela:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa
3
Grupa taryfowa
3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c14 101,60
2Stawka opłaty za ciepłozł/GJ126,35*125,63**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy iż zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, najniższą ceną obliczoną dla systemu ciepłowniczego, która stosowana będzie od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe. Tabela poniżej przedstawia wyliczone 3 średnie ceny jednoskładnikowe.

L.p.Jednoskładnikowa cena dostawy ciepłaGrupa taryfowa
3
Grupa taryfowa
4
1Średnia Cena dostawy ciepła wg aktualnych taryf w zł239,97
2Średnia Maksymalna cena dostawy ciepła – cena wytwarzania i stawki opłat przesyłowych z 30.09.2022 powiększone o 40% w zł159,55152,76
3Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o opłaty przesyłowe w zł150,95

30.09.2022 r. dla kotłowni zasilanych gazem obowiązywały dwie grupy taryfowe (3 i 4) od 14.10.2022 r. decyzją URE grupy zostały połączone w jedna grupę taryfową – 3

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego

Busko-Zdrój, 29.03.2023r.

Znak: 2068/2023/UM                                                                                                                .

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2022 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.3.2023 z dnia 02.01.2023r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:

Czytaj dalej

Załączniki

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że z przyczyn organizacyjnych dla niżej wymienionych ulic oraz miejscowości, należności za dostarczoną wodę / odprowadzone ścieki zostaną ustalone na podstawie średniego zużycia wody z poprzedniego okresu rozrachunkowego.

Jednocześnie MPGK Sp. z o. o. informuje, że aktualne stany wodomierzy mogą Państwo przekazywać pracownikom:

 • osobiście (ul. Łagiewnicka 25 Biuro Obsługi Klienta pok. nr 1);
 • telefonicznie (41 378 24 77, 41 378 24 78);
 • elektronicznie (adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl).

Busko – Zdrój:

 • ul. Jasna
 • ul. Młyńska
 • ul. Promyk
 • ul. Sady
 • ul. Siesławska
 • ul. Storczykowa
 • ul. Tęczowa
 • ul. Witosa
 • ul. Wrzosowa
 • ul. Zachodnia
 • ul. Złota

Miejscowości:

 • Baranów
 • Biniątki
 • Błoniec
 • Las Winiarski
 • Nowa Wieś
 • Oleszki
 • Olganów
 • Ruczynów
 • Skorzów
 • Służów
 • Pęczelice
 • Bilczów
 • Młyny

Profilaktyka jodowa – broszura informacyjna

Profilaktyka jodowa
« z 4 »

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Gminy Busko-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zwraca się do wszystkich organizatorów zbiórek na rzecz obywateli Ukrainy, aby zebrane rzeczy kierować do punktu w Banku Żywności przy ul. Broniewskiego 13, działającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Dzięki Państwa pomocy łatwiej będzie koordynować systemowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących, a w szczególności dla osób, które w naszej gminie nie mają rodzin ani znajomych.

 • koce, śpiwory, pościel,
 • środki higieny osobistej (mydła, szampony, szczoteczki i pasty do zębów, podpaski, wkładki higieniczne itp.),
 • pampersy,
 • worki na śmieci, papier toaletowy i ręczniki papierowe,
 • ręczniki materiałowe,
 • środki dezynfekcyjne, maski filtrujące lub jednorazowe,
 • woda i żywność o długim terminie przydatności (konserwy, makarony, płatki zbożowe, ryż, przetwory w słoikach, cukier, sól oraz żywność do szybkiego przygotowania (instant),
 • mleko w proszku i kaszki,
 • podstawowe przybory kuchenne (talerze, kubki, sztućce),
 • zapałki, baterie, powerbanki,
 • apteczki pierwszej pomocy,
 • meble (łóżka, szafki, krzesła, komody, stoły itd.).

Uwaga zmiana numerów kont rachunków bankowych na fakturach od 1 stycznia 2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w związku z wdrożeniem nowego systemu finansowo-księgowego od dnia 1 stycznia 2022 r. na fakturach za usługi może być podany jeden z trzech niżej wymienionych numerów kont rachunków bankowych:

 • 85 2490 0005 0000 4530 1528 8080
 • 85 2490 0005 0000 4600 6923 7399
 • 07 2490 0005 0000 4600 8140 6095

Komunikat

Woda w miejscowości Palonki przydatna do spożycia

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych woda z wodociągu publicznego Gorzakiew zarządzanego przez Gminę Gnojno, jest przydatna do spożycia.

W dniu 7 listopada 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał decyzję nr NHS.9020.14.220.2021, w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gorzakiew.

Mieszkańcy sołectwa Palonki od dnia 7 listopada 2021 r. mogą korzystać z wody pochodzącej z tego ujęcia.

W związku z powyższym MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju wstrzymuje dostarczanie wody cysterną do miejscowości Palonki.