Dzienne Archiwa: 31 sierpnia 2020

9 wpisów

Harmonogram odczytu stanu wodomierzy w miesiącu 09.2020

Dla sołectw gminy Busko-Zdrój

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu Sierpień 2020r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:

Krzysztof Leszczyński

MiejscowośćData
Skorzów1.09.2020
Oleszki2.09.2020
Służów3.09.2020
Las Winiarski4.09.2020
5.09.2020
Młyny8.09.2020
9.09.2020
10.09.2020
Widuchowa11.09.2020
12.09.2020
15.09.2020
16.09.2020
17.09.2020
18.09.2020
Ruczynów19.09.2020
Nowa Wieś
Błoniec
22.09.2020
Wełecz23.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
26.09.2020
29.09.2020
Biniątki30.09.2020

Witold Juszczak

MiejscowośćData
Olganów1.09.2020
Dobrowoda2.09.2020
3.09.2020
4.09.2020
Kawczyce5.09.2020
8.09.2020
Zbludowice9.09.2020
10.09.2020
11.09.2020
12.09.2020
15.09.2020
16.09.2020
17.09.2020
Chotelek18.09.2020
19.09.2020
Mikułowice Zachodnie22.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
26.09.2020
29.09.2020
Nowy Folwark30.09.2020
1.10.2020
2.10.2020

Dla miasta Busko-Zdrój

Kasza Konrad

Ulice/osiedlaData
Promyk
Jasna
1.09.2020
Langiewicza2.09.2020
3.09.2020
Boh. Warszawy4.09.2020
5.09.2020
8.09.2020
Leszka Czarnego4.09.2020
Batalionów Chłopskich8.09.2020
Wojska Polskiego9.09.2020
10.09.2020
11.09.2020
Ogrodowa
Mikułowicka
12.09.2020
Nadole15.09.2020
Reymonta16.09.2020
Grunwaldzka17.09.2020
Mała
Niwa
Skałki
18.09.2020
Jagielońska
Kazimierza Wielkiego
19.09.2020
Szydłowska22.09.2020
Łagiewnicka23.09.2020
24.09.2020
Rotmistrza Pileckiego
Rajskie Ogrody
24.09.2020
Słowackiego
Norwida
Byrkowskiego
25.09.2020
Krystyny Jamroz
Boh. Westerplatte
Armii Krajowej
26.09.2020
Ładna
Moniuszki
Spacerowa
29.09.2020
Bajkowa
Słoneczna
Spokojna
Parkowa
Jodłowa
1 Maja
30.09.202

Chałupka Krzysztof

Ulice/osiedlaData
Rehabilitacyja
Starkiewicza
Lawendowa
Parkingowa
16.09.2020
Ceglana
Grotta
Klonowa
Morelowa
Godłowskiego
17.09.2020

Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:

 • obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
 • wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)

Załączniki

Informacja o przyjmowanych odpadach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty „śmieciowej”, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy mogą dostarczyć wytwarzane przez siebie odpady komunalne poza terminem wyznaczonym w harmonogramie. Do PSZOK w Dobrowodzie można również przywieźć we własnym zakresie za dodatkową opłatą odpady remontowo-budowlane (tynki, gruz, styropian, drzwi, okna, futryny, itp.).

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Odpady niebezpieczne

 • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • tusze i tonery,
 • żarówki, świetlówki,
 • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

Odpady elektryczno-elektroniczne

 • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

SPRZĘT ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ KOMPLETNY!!! (Dz.U.2015.1688)

Odpady wielkogabarytowe

 • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach

Odpady przyjmowane do PSZOK w ramach opłaty wnoszonej do UMiG są też odbierane dwa razy w roku sprzed posesji według harmonogramu.

GODZINY OTWARCIA PSZOK

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Punkt główny:

Dobrowoda – teren składowiska odpadów komunalnych

Filia:

Busko-Zdrój, ul. Dygasińskiego 36 – teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (naprzeciwko cmentarza komunalnego w Busku-Zdroju)

Regulamin punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Busko-Zdrój

§1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Busko – Zdrój, zwanych dalej „PSZOK”.
 2. Operatorem PSZOK jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 25 w Busku – Zdroju.
 3. Na terenie Gminy Busko – Zdrój znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które zlokalizowane są:
  1. Składowisko Odpadów w Dobrowodzie,
  2. ul. Dygasińskiego 36 w Busku – Zdroju (filia).
 4. Punkty PSZOK czynne są przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

§2

 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów:
  1. baterie i akumulatory,
  2. opakowania po chemikaliach,
  3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  4. odpady wielkogabarytowe,
  5. opony,
  6. leki.
  7. inne komunalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r.
 2. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Busko – Zdrój.

§3

 1. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności: niekompletnego lub zdemontowanego sprzętu RTV, AGD (za wyrzucanie elektrośmieci do zwykłego kosza lub samodzielny demontaż sprzętu RTV, AGD grozi kara grzywny.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

§4

 1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczająca odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
  1. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
  2. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
  3. rodzaj dostarczonych odpadów,
  4. własnoręczny czytelny podpis osoby dostarczającej odpady.
 3. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów, lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, (np chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp. ) oraz z nieruchomości położonej na terenie innej gminy.

§5

 1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 2. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa, a także zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.
 5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

§6

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
  1. u osoby prowadzącej PSZOK,
  2. pod numerem telefonu (41) 378 46 33

Jakość wody

Sprawozdania z badań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.175.2024 z dnia 14.02.2024.

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Busko ujęcie Zrecze, Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka 25, Hydrofornia, zawór główny.


Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku-Zdroju – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg publiczny Busko-Zdrój (ujęcie Zrecze) – 14.02.2023r.

NHS.9020.17.12.2023


Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku-Zdroju – ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg publiczny Busko-Zdrój (ujęcie Szczaworyż) – 14.02.2023r.

NHS.9020.17.11.2023

Starsze oceny

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Busku-Zdroju sprawozdanie nr: LBW.9052.1.2R.24.2022 z dnia 22.11.2022 – ujęcie Widuchowa – Chrusty


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.1129.2022 z dnia 21.09.2022

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Ruczynów – ujęcie Widuchowa – Chrusty


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.299.2022 z dnia 24.03.2022


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.1492.2022 z dnia 15.12.2022

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – ujęcie Szczaworyż.


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r. dla wodociągu publicznego Busko-Zdrój.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 22.01.2020 – Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów (ujęcie Widuchowa-Chrusty) z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów (ujęcie Widuchowa-Chrusty) z dnia 22.01.2020


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach sprawozdanie nr: LHS.9051.2.645.2021

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój (ujęcie Zrecze) oraz bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 17.12.2019.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ z dnia 16.10.2019r.

Harmonogram odczytu stanu wodomierzy w miesiącu 08.2020

Dla sołectw gminy Busko-Zdrój

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników wody w miesiącu Sierpień 2020r. przeprowadzany będzie przez pracowników MPGK Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:

Krzysztof Leszczyński

MiejscowośćData
Żerniki4.08.2020
5.08.2020
Owczary6.08.2020
7.08.2020
8.08.2020
10.08.2020
11.08.2020
Galów12.08.2020
13.08.2020
Bronina14.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
Wolica21.08.2020
22.08.2020
Kostki Duże25.08.2020
26.08.2020
Kostki Małe27.08.2020
Kameduły28.08.2020
Skorzów29.08.2020
1.09.2020

Witold Juszczak

MiejscowośćData
Mikułowice Wsch.12.08.2020
13.08.2020
Podgaje14.08.2020
18.08.2020
Słabkowice19.08.2020
20.08.2020
Skotniki Małe21.08.2020
22.08.2020
Skotniki Duże25.08.2020
26.08.2020
Baranów27.08.2020
Olganów28.08.2020
29.08.2020
1.09.2020

Krzysztof Chałupka

MiejscowośćData
Łagiewniki7.08.2020
10.08.2020
11.08.2020
12.08.2020
13.08.2020

Dla miasta Busko-Zdrój

Kasza Konrad

Ulice/osiedlaData
Staszica
Sądowa
Różana
4.08.2020
Żeromskiego
Srogiego
5.08.2020
Wesoła
Działkowicza
Szarych Szeregów
Gaik
6.08.2020
Dmowskiego
Szaniecka
Wspólna
Zacisze
Zielona
7.08.2020
Królowej Jadwigi8.08.2020
Objazdowa10.08.2020
Witosa11.08.2020
Zachodnia
Wrzosowa
12.08.2020
Młyńska13.08.2020

Chałupka Krzysztof

Ulice/osiedlaData
Odczyty radiowe3.08.2020
4.08.2020
5.08.2020
6.08.2020
Sienkiewicza
Broniewskiego
Polna
Konopnickiej
14.08.2020
Korczaka
Marii Dąbrowskiej
Kochanowskiego
18.08.2020
Langiewicza
Reja
Orzeszkowej
19.08.2020

Jednocześnie prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu odczytu poprzez:

 • obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie;
 • wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń, w których przeprowadzany będzie odczyt (zdemontowanie ekranów, odsuniecie pralek itp.)

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z sołectw gminy Busko-Zdrój zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna – 2020r

Uwaga. Dodatkowe terminy wywozu od 01.11.2020

 • Odpady segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło, Bioodpady
 • Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), w tym popiół
SołectwaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec13122
17
30
14
28
12
25
9
23
6
20
3
17
1
15
29
13
26
16
29
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny
Ulica: Pawia
11101
16
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
30
14
28
5
24
9
22
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki20198
22
6
20
3
17
1
15
29
12
26
9
23
7
21
12
27
10
30
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe18177
21
5
19
2
16
30
14
28
11
25
8
22
6
20
10
25
8
23
Owczary, Zbludowice, Chotelek, Wolica,
Ulice: Ceglana, Przemysłowa
272615
28
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
4
19
3
17
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Olganów, Dobrowoda, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń
Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150
25249
23
7
21
4
18
2
16
30
13
27
10
24
8
22
3
17
1
15

UWAGA: Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) w tym Popiół odbierane będą tylko z pojemników o pojemności 110L zgodnie z Uchwałą Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W przypadku gromadzenia wyżej wymienionych odpadów w plastikowych pojemnikach Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia w trakcie odbioru.
Popiołu nie należy mieszać z innymi odpadami.

UWAGA:

 • Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane), Bioodpady z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbierane będą:
  • raz na tydzień w każdą Środę w okresie od Kwietnia do Października,
  • raz w miesiącu w okresie od Listopada do Marca w terminach odbioru z zabudowy jednorodzinnej.
 • Szkło będzie odbierane po zapełnieniu worka minimum do połowy objętości.
 • W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 7 00 przed posesję do drogi publicznej.
 • Elektryczno-Elektroniczne, Wielkogabarytowe i Niebezpieczne
SołectwaDataData
Mikułowice, Nowy Folwark, Kameduły, Galów, Szaniec, Zwierzyniec02 MARZEC21 SIERPIEŃ
Łagiewniki, Zbrodzice, Elżbiecin, Kotki, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Służów, Młyny
Ulica: Pawia
02 MARZEC04 WRZESIEŃ
Żerniki Górne, Szczaworyż, Błoniec, Nowa Wieś, Widuchowa, Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Palonki03 MARZEC18 WRZESIEŃ
Wełecz, Siesławice, Biniątki, Oleszki, Las Winiarski, Kostki Duże, Kostki Małe03 MARZEC02 PAŹDZIERNIK
Owczary, Zbludowice, Chotelek, Wolica,
Ulice: Ceglana, Przemysłowa
05 MARZEC16 PAŹDZIERNIK
Bronina, Pęczelice, Kawczyce, Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Olganów, Dobrowoda, Baranów, Gadawa, Bilczów, Budzyń
Ulice: Sezamkowa, Karmelowa, Partyzantów numery – 136, 136A, 138, 144, 146, 148, 150
05 MARZEC30 PAŹDZIERNIK

UWAGA:

 • Odpady RTV-AGD będą odbierane tylko kompletne (nie wolno ich demontować),
 • Meble należy wystawić zdemontowane,
 • W dniu wywozu odpady należy wystawiać do godz. 7 00 przed posesję do drogi publicznej.