Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2021r. na okres 3 lat Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.121.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. ogłoszoną w dniu 13 maja 2021 r. na stronie … Czytaj dalej Opłaty za wodę i ścieki