Informacja o przyjmowanych odpadach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty „śmieciowej”, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy mogą dostarczyć wytwarzane przez siebie odpady komunalne poza terminem wyznaczonym w harmonogramie. Do PSZOK w Dobrowodzie można również przywieźć we własnym zakresie za dodatkową opłatą odpady … Czytaj dalej Informacja o przyjmowanych odpadach