Regulamin punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Busko-Zdrój

§1 Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Busko – Zdrój, zwanych dalej „PSZOK”. Operatorem PSZOK jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 25 w Busku – Zdroju. Na terenie Gminy Busko – Zdrój znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które zlokalizowane … Czytaj dalej Regulamin punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Busko-Zdrój