Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdoju informuje:

W związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w dniu 18.06.2024 r. od godziny 9.00 do godz. 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Ruczynów, Janina, Kołaczkowice, Służów.

Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje

W związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w dniu 18.06.2024 r. od godziny 8.00 do godz. 10.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Błoniec, Nowa Wieś, Żerniki Górne od nr 74.

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja o emisjach, mocach zamówionych oraz produkcji ciepła za rok 2023

Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok

L.p.Rodzaj emisjiKotłownia ul. Ciepłownicza 2Kotłownia os. Piłsudskiego 7Kołownia ul. Różana 2AKotłownia ul. Rehabilitacyjna 3AKotłownia os. Andersa 1AKotłownia Pl. Zwycięstwa 9Całkowita emisja [kg]
1.SO238260,2711104,250,070,060,170,0149364,83
2.Tlenki azotu16475,724781,73142,47107,90364,1419,5721891,53
3.CO18306,355313,0428,1221,3049,943,8623722,61
4.Benzoapireny1,190,350,061,59
5.CO28951805,82598075,901874661419744161582574412321223,70
6.Pyły585,80212,520,050,040,1798,51

Ilość i struktura spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok

L.p.Rodzaj paliwaIlość [kg]Ilość nm3
1.Miał węglowy5276,34
2.Gaz ziemny385671

Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok

L.p.Moc zamówionaMW
1.CO13,228
2.CWU2,152

Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2023 rok

L.p.Sprzedaż ciepłaGJ
1.87380

Dopłaty do ceny wody i ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, że na wniosek Pana Burmistrza Jerzego Szydłowskiego Rada Miejska w Busku-Zdroju w dniu 23.05.2024r. uchwaliła dopłaty do ceny wody i do ceny odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Busko-Zdrój. Dopłaty obowiązują z dniem podjęcia uchwały do dnia 31.12.2024r.

Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z dopłatami obowiązujące do 31.12.2024r

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena netto w okresie od 1 do 12 miesiąca od 21.05.2024 r. do 20.05.2025r.Dopłata netto do 31.12.2024 r.Cena netto z dopłatą do 31.12.2024r.Cena brutto z dopłatą do 31.12.2024r.
Grupa WGg3 , WGr3, WGSGg3, WGSGr3cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody5,570,674,905,29

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków z dopłatami obowiązujące do dnia 31.12.2024r

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena netto w okresie od 1 do 12 miesiąca od 21.05.2024r. do 20.05.2025r.Dopłata netto do 31.12.2024r.Cena netto z dopłatą do 31.12.2024r.Cena brutto z dopłatą do 31.12.2024r.
Grupa WGg3 , WGr3, WGSGg3, WGSGr3cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków8,311,836,487,00

Uchwała Nr II/18/2024 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2024 na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr K.RZT.70.50.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 ogłoszoną w dniu 13 maja 2024 na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą  lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zamowienia@mpgkbusko.pl zabezpieczonej hasłem, które zostanie udostępnione Zamawiającemu  po upływie terminu składania ofert (lecz nie później niż przed otwarciem ofert) do dnia 07.05.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 r. godz. 12:30 w siedzibie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

MPGK realizuje obowiązek wynikający z ustawy o elektromobilności

Odbiór odpadów Spółka stara się realizować przy wykorzystaniu rozwiązań optymalizujących koszty, ale jednocześnie przyjaznych dla środowiska i mieszkańców. Biorąc dodatkowo pod uwagę wymogi prawne od lat inwestuje w nowoczesną bazę sprzętową, a teraz przyszedł czas na „elektryki”. Spółka zakończyła procedurę postępowania przetargowego w którym wyłoniono dostawcę fabrycznie nowego elektrycznego samochodu typu śmieciarka. W niedługim czasie na ulicach Buska zobaczymy nową i zarazem pierwszą śmieciarkę elektryczną będącą w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Śmieciarka elektryczna

Uzdrowiskowy charakter naszej Gminy to ekologiczny kierunek rozwoju naszej Spółki. Taki pojazd pozwoli nam ograniczyć emisje zanieczyszczeń do powietrza i zapewnić w sposób cichy, nie powodujący hałasu odbiór odpadów od mieszkańców, szczególnie we wczesnych godzinach porannychinformuje Krzysztof Kryczka Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 2023

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2023r.

Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Sieć zasilana ze źródłaWskaźnik W p,c
Kotłownia przy ulicy Ciepłowniczej 21,69
Kotłownia Piłsudskiego 7 *1,75
Kotłownia Różana 2A1,40
Kotłownia przy ulicy Rehabilitacyjnej 3A1,67
Kotłownia Andersa 1A *1,42
Kotłownia Plac Zwycięstwa 9 **1,48

* zewnętrzna instalacja odbiorcza będąca własnością odbiorcy

** brak sieci ciepłowniczej