Wykaz opłat dodatkowych za czynności związane z dostarczaniem ciepła

Pozycja usługiZakres wykonywanych usługStawka opłaty w zł (netto)
1.Opłata za dodatkowe:
-przerwanie dostaw energii cieplnej za jedno przyłącze
-wznowienie dostaw energii cieplnej za jedno przyłącze

125,00 zł
58,00 zł
2.Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez dostawcę na jakiekolwiek części urządzenia odbiorczego.100,00 zł
3.Opłata za sporządzenie wszelkich zestawień ilościowych i finansowych sprzedaży ciepła dla obiektu zasilanego przez MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na pisemny wniosek odbiorcy lub mieszkańca tego obiektu.50,00 zł
4.Opłata za wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z winy Odbiorcy lub z powodu zaległości w opłatach.305,00 zł
5.Opłata za demontaż i montaż oraz zaplombowanie układu pomiarowo-rozliczenioweo z winy Odbiorcy.283,00 zł
6.Opłata za dodatkowy indywidualny odczyt tradycyjny licznika realizowany z winy Odbiorcy.126,00 zł
7.Opłata za czynności przy ponownym napełnianiu instalacji wewnętrznej, na skutek zrzutu wody z instalacji nie uzgodnionego wcześniej z Dostawcą342,00 zł

Do wyżej wymienionych stawek opłat należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Załączniki

Skip to content