Informacja o funkcjonowaniu targowiska na terenie Buska–Zdroju

Informacja o funkcjonowaniu targowiska na terenie Buska – Zdroju od dnia 20 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do dużego zainteresowania możliwością prowadzenia handlu na targowisku informujemy, że plac targowy przy ul. Stawowej będzie czynny w od poniedziałku do soboty od godz. 6:00 do 12:00. Dostępna będzie brama od ul. Królowej Jadwigi.

Handel na targowisku przy ul. Stawowej w Busku – Zdroju w zakresie sprzedaży:

 • artykułów rolniczych i ogrodniczych,
 • artykułów spożywczych,
 • chemii gospodarczej.

Administrator ma prawo regulować liczbę osób przebywających na terenie targowiska.

Podczas pobytu na targowisku wymagane jest stosowanie i przestrzeganie aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podczas wizyty na targowisku należy stosować się do następujących zasad:

 • miejsce i obszar, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje administrator targowiska z zachowaniem minimum 3 m odległości między stanowiskami;
 • zmiana miejsca i obszaru prowadzenia handlu wskazana przez administratora jest zabroniona i może skutkować usunięciem z terenu targowiska, bez prawa zwrotu wniesionych opłat;
 • wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska zobowiązane są do zakrycia ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, szalika lub innego zabezpieczenia. Osoby bez wyżej wymienionych zabezpieczeń nie będą wpuszczane na teren targowiska,
 • wszyscy sprzedający zobowiązani są do używania podczas pobytu na targowisku rękawiczek ochronnych. Osoby nie posiadające rękawiczek zostaną wyproszone z terenu targowiska;
 • sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji oraz jednorazowe rękawiczki dla kupujących;
 • sprzedający zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji stoiska;
 • kupujący nie może dotykać towaru;
 • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca min. 2 metry; osoby oczekujące na swoją kolej, również powinny zachować dystans – min. 2 m;
 • w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby kupujące – co oznacza, iż jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3;

Wszystkie powyżej wymienione zasady są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców, kupujących i sprzedających.

Administrator będzie dbał o czystość terenu targowiska poprzez systematyczny wywóz odpadów, regularne sprzątanie, a także mycie i dezynfekcję toalet. Przy wejściu głównym na targowisko zapewnione będą pojemniki z płynem dezynfekującym.

Administrator prosi o podporządkowanie się zaleceniom wydawanym przez obsługę, co znacznie ułatwi pobyt na terenie targowiska zarówno sprzedającym i kupującym, jak również wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa podczas zakupów.

Skip to content