Busko przygotowane na zimę

Zdjęcie pługopiaskarki

Podobnie jak w ubiegłym sezonie zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg zarówno na terenie miasta jak i całej gminy wykonywać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Spółka przygotowana jest do wykonania wszystkich zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarówno na terenie miasta jak i gminy Busko-Zdrój. W gotowości są 2 pługopiaskarki, samochód ciężarowy z pługiem, ciągnik z pługiem i piaskarką, 4 koparko-ładowarki oraz spychacz gąsienicowy. Dodatkowo MPGK dysponuje dwoma ciężarówkami, które w razie konieczności mogą być wykorzystywane do wywozu śniegu lub transportu tzw. materiałów uszorstniających (mieszanka piasku z solą drogową).

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów: 41 378 46 33, 882 774 076 (całodobowa linia telefoniczna) oraz 41 370 52 32 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 800 do 1600 w pozostałe dni robocze od 700 do 1500.

Mieszkańcom przypominamy, o obowiązkach właścicieli posesji, jakie ciążą na nich z chwilą nadejścia pierwszych śniegów. W ich gestii pozostaje uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni przylegających chodników, a także placów, przejść i bram pozostających w użytku publicznym. Uprzątnięte błoto pośniegowe należy złożyć tak, aby mogły je usunąć służby miejskie. Trzeba przy tym pamiętać, że usunięty śnieg i lód leżący na krawędzi chodnika nie może utrudniać ruchu pieszych. Powyższe kwestie precyzuje ściśle Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.umig.busko.pl

Skip to content