Archiwum

33 postów

Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju informuje, iż na podstawie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju z dnia 17.06.2021 r. (NHS.9020.17.78.2021) stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Busko (ujęcie Szczaworyż) od dnia 17.06.2021 r. do odwołania.

Brak przydatności wody do spożycia dotyczy następujących miejscowości:

 • Radzanów,
 • Skotniki Duże,
 • Skotniki Małe,
 • Baranów,
 • Gadawa,
 • Szczaworyż,
 • Pęczelice,
 • Żerniki Górne (do nr 72),
 • Dobrowoda (od strony m. Baranów do nr 107)

Woda z kranu w w/w miejscowościach może być używana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania toalet.

Pozostały obszar Miasta i Gminy, w tym podmioty uzdrowiskowe, zasilany jest z ujęcia Zrecze oraz ujęcia Widuchowa-Chrusty, z których woda nadaje się do spożycia.

Informujemy wszystkich Odbiorców, że podjęliśmy już działania naprawcze połączone z postępowaniem wyjaśniającym przyczynę zaistniałych nieprawidłowości.

Do czasu zapewnienia Państwu wody odpowiadającej wymaganiom, Spółka w miarę zgłaszanych potrzeb będzie dostarczała cysterną wodę pitną. Ponadto wyznaczony został dla Państwa zastępczy punkt poboru wody przy ul. Łagiewnickiej 25 w Busku-Zdroju czynny przez całą dobę. Zgłoszenia dostawy wody należy kierować do MPGK Sp. z o. o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25, tel. 41 378 24 77, 882 774 076.

W związku z powyższym prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą i ścisłe przestrzeganie zaleceń komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

O wszelkich zmianach sytuacji informacje będą podawane na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 18.06.2021 r. (piątek) od godz. 800 do godz. 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Skorzów.

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez firmę ZBM Józef Majcher z Buska-Zdroju w dn. 31.05.2021r. od godz 900 do godz 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie wody w obrębie:

 • ul. Wyszyńskiego,
 • ul. Palmowej,
 • ul. Przemysłowej,
 • m. Owczary,
 • m. Bronina.

Za utrudnienia przepraszamy

Zapytanie ofertowe

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na: ,,Dostawę fabrycznie nowej przyczepy rolniczej rok produkcji 2020 — 2021.”

Podstawą wyboru wykonawcy zadania będzie najkorzystniejsza cena.

W ofercie należy podać producenta, typ i model przyczepy, cenę netto, brutto i wartość VAT. Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 8.06.2021 r. do godz. 1500

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Znak: L.dz. 2972/2021/TM Busko-Zdrój, 24.05.2021r.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych:

Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo

Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój.

Do odbioru i zagospodarowania w 2021 roku poniżej wykazane rodzaje odpadów (ilości na podstawie 2020r. w Mg):

Czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez firmę „HYDROCOMPLEX” Kozera Mariusz z Buska-Zdroju w dn. 14.05.2021r. od godz 800 do godz 1400 w wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości KOTKI.

Ponadto informujemy, że na czas wykonywania w/w prac, może wystąpić obniżenie ciśnienia wody w obrębie m. Widuchowa.

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 06.05.2021r. od godz. 8:00 do godz. 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Zbrodzice.

Za utrudnienia przepraszamy