Wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia z dnia 24.07.2023r.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając z upoważnienia Gminy Busko-Zdrój na podstawie Umów o zarządzanie zawartych z Gminą Busko-Zdrój nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2023 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.7131.3.2023 z dnia 02.01.2023r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia.

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPowierzchniaPołożeniePrzeznaczenieCzynsz określa się w wysokości nie niższej niż
1.cz. dz. 413/6
9 pawilonów handlowych
9×7,13 m2Busko-Zdrój
obręb 9
ul. 1 Maja
Działalność usługowo-handlowa250,00 zł
+VAT miesięcznie
2.cz. dz. 413/6138 m2Busko-Zdrój
obręb 9
ul. 1 Maja
Działalność usługowo-handlowa100,00 zł za pierwsze 7m2
+VAT miesięcznie
3.dz. 455 obręb 06
22 pawilony handlowe
21×9,7 m2Busko-Zdrój
obręb 6
ul. Batorego
Działalność usługowo-handlowa300,00 zł
+VAT miesięcznie
4.dz. 1/21 obręb 001433 m2Busko-Zdrój
obręb 0014
Kolonia Górka 7
Działalność usługowo-handlowa10,00 zł / m2
+ VAT miesięcznie
5.Dz. 34, obręb 0949,53 m2Busko-Zdrój
os. Orła Białego 1
Działalność usługowo-handlowa10,00 zł / m2
+ VAT miesięcznie
6.Dz. 34, obręb 096107,9 m2Busko-Zdrój
os. Orła Białego 1
Działalność usługowo-handlowa10,00 zł / m2
+ VAT miesięcznie

Umowy dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych będą zawierane na okres do 1 roku w przypadku pozycji nr 1, 2, 4 oraz na okres do 3 lat w przypadku pozycji nr 4-6.

Opłaty będą wnoszone do:

  • 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i przed siedzibą Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu oraz MPGK Sp. z o. o., na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych nieruchomości udziela się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.

Załączniki

Skip to content