Informacja

dla odbiorców ciepła – grupa taryfowa 3 w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujące od 1 marca 2023 r.

W związku ze zmianą od 1 marca 2023r. taryfy dla ciepła – dla grupy taryfowej 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przeliczyło ponownie średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą wyliczone zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą dla grup taryfowej 3 obliczone na podstawie algorytmu zawartego w aktualnej taryfie przedstawia poniższa tabela:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa
3
Grupa taryfowa
3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c14 101,60
2Stawka opłaty za ciepłozł/GJ126,35*125,63**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy iż zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, najniższą ceną obliczoną dla systemu ciepłowniczego, która stosowana będzie od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe. Tabela poniżej przedstawia wyliczone 3 średnie ceny jednoskładnikowe.

L.p.Jednoskładnikowa cena dostawy ciepłaGrupa taryfowa
3
Grupa taryfowa
4
1Średnia Cena dostawy ciepła wg aktualnych taryf w zł239,97
2Średnia Maksymalna cena dostawy ciepła – cena wytwarzania i stawki opłat przesyłowych z 30.09.2022 powiększone o 40% w zł159,55152,76
3Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o opłaty przesyłowe w zł150,95

30.09.2022 r. dla kotłowni zasilanych gazem obowiązywały dwie grupy taryfowe (3 i 4) od 14.10.2022 r. decyzją URE grupy zostały połączone w jedna grupę taryfową – 3

Skip to content