Informacja dla najemców lokali socjalnych i komunalnych

Lokale socjalne i komunalne pod adresami:

  • Os. Kolonia Górka 6
  • Os. Kolonia Górka 6A
  • Os. Kolonia Górka 7

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku –Zdroju informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz innych ustaw najniższą ceną, obliczoną dla systemu ciepłowniczego, która stosowana będzie od 1 marca 2023r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla odbiorców taryfowych zasilanych z kotłowni gazowych dzięki zastosowaniu rządowego mechanizmu wsparcia do końca 2023 r. wynosi 150,95 zł/GJ.

W związku z powyższym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, jako Zarządca zasobu mieszkaniowego Gminy Busko-Zdrój nie przewiduje konieczności zmiany zaliczki na poczet Centralnego Ogrzewania, gdyż obecnie obowiązująca cena skalkulowana została na podstawie średniej ceny ciepła obowiązującej od w/w okresu.

Skip to content