Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25

zaprasza do składania ofert na:  

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022 wraz ze sporządzenia pisemnej opinii i raportu o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Warunki i kryteria przeprowadzenia badania. 

Skip to content