Archiwum

2 postów

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

ZMIANA TERMINU

MPGK Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z koniecznością przesunięcia terminu wykonania prac, przerwa w dostawie wody w obrębie os. Sikorskiego nr 9, 10, 10A, 10B, 10C, 13 oraz 14 wystąpi dn. 23.09.2021 r. (czwartek) od godz. 800 do godz. 1500

Za utrudnienia przepraszamy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 22.09.2021 r. (środa) od godz. 800 do godz. 1500 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie os. Sikorskiego nr 9, 10, 10A, 10B, 10C, 13 oraz 14.

Ogłoszenie nieaktualne

Przetarg na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych.

Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert najpóźniej w dniu: 16 września 2021r. do godziny 9.00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:45 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego/lokalu usługowo-handlowego* przy ul. Batorego, Ul. 1 Maja/ Ul. Różanej/ Kolonia Górka 7*”

* – należy na kopercie wpisać nazwę i adres lokalizacji której dotyczy składana oferta.

Czytaj dalej

Załączniki