Zaproszenie do składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na opracowaniu programu pracy sieci podzielonego na 2 zadania:

Zadanie I

Programu pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju. Moc zainstalowana kotłowni 12 MW. Długość sieci preizolowanej ok. 4358 mb.

Zadanie II

Programu pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Piłsudskiego w Busku-Zdroju. Moc zainstalowana kotłowni 3,6 MW. Długość sieci tradycyjnej 90 mb.

Program pracy sieci ciepłowniczej należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. z sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
Wykonawca przygotowuje programy pracy sieci w trzech egzemplarzach papierowych i jeden w edytowanej wersji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: do 29.07.2022r.

Miejsce dostarczenia: ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę wykonawcy,
  • przedmiot zamówienia,
  • cenę brutto (w tym VAT 23%) za którą wykonawca wykona usługę z podziałem na zadania.

Zamówienie zostanie zlecone Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Oferty należy złożyć w terminie do: 23.06.2022r. do godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w formie maila (sekretariat@mpgkbusko.pl) lub pisemnej w siedzibie biura Zarządu – ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój.

Termin związania z ofertą 30 dni.
Termin zapłaty: do 30 dni od chwili wykonania zadania i otrzymania faktury przez MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

W załączeniu: Dane techniczne węzłów i sieci.

Skip to content