Dostawa materiałów preizolowanych

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, informuje, że w dniu 23.06.2022 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa materiałów preizolowanych”

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 24/06/2022 r. o godz. 11:00.

L.p.Nazwa i adres wykonawcyCena bruttoPunkty
1.Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.
Ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz
65 138,78 zł100,00
2.Isoplus Polska Sp. z o.o. Ul. Żeliwna 43 40-599 Katowice62 785,82 złOferta odrzucona

Kryterium wyboru ofert było 100 % cena.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o., Ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Międzyrzecz – najkorzystniejsza cena, największa ilość punktów- zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju.

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Isoplus Polska Sp. z o.o., Ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice ze względu, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym na podstawie §19 pkt. 1 ppkt. e)– zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju.

Skip to content