Ceny ciepła z rekompensatą

Dla odbiorców ciepła w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą wyliczone zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla poszczególnych grup taryfowych przedstawiają poniższe tabele:

Ceny ciepła z rekompensatą:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok200 831,57252 338,59
Rata miesięcznazł/MW/m-c16 735,9621 028,22
2.Cenazł/GJ69,6077,00
3.Cena nośnika ciepłazł/m35,734,49
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1.Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c9 871,41
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ133,73*
133,01**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki  nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe obowiązują zgodnie z taryfą obowiązującą od 14 października 2022r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE OKA.4210.92.2022.CW

Skip to content