Dzienne Archiwa: 16 lutego 2023

1 wpis

Zmiana taryfy ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju zawiadamia, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.4.2023.CW z dnia 09 lutego 2023 roku, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła w zakresie źródeł opalanych paliwem gazowym, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła od dnia 01 marca 2023 roku.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 69 (2257) 10 lutego 2023 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Załączniki