Dzienne Archiwa: 16 marca 2021

1 wpis

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa, nie zostaną wykonane odczyty stanu wodomierzy zaplanowane w harmonogramie Inkasenta Kasza Konrad w terminie od 04.03.2021 r. do 19.03.2021 r.

W związku z powyższym Spółka skorzysta z prawa wystawienia faktur na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych (zgodnie z zawartą umową).