Czwartek, 28 maja 2020 r.
imieniny: Augustyna, Jaromira

Zaproszenie do składania ofert

Na najem lokalu użytkowego w lokalizacji: Kolonia Górka 7 w Busku-Zdroju

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego w lokalizacji: Kolonia Górka 7 w Busku-Zdroju o powierzchni 33,00m2.

Złożenie ofert do dnia 29.05.2020 g. 9:00 w siedzibie MPGK Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25; 28-100 Busko-Zdrój w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na najem lokalu użytkowego w Busku-Zdroju - Kolonia Górka 7” z dopiskiem ''Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” - w Biurze Obsługi Klienta, pok. Nr 1.

Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w dniu 29.05.2020 o godzinie 10:00-tej w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kasie Spółki lub na rachunek bankowy Spółki nr: 85 2490 0005 0000 4530 1528 8080 do dnia 28.05.2020 w wysokości 500,00 zł.

Wadium przepada na rzecz Spółki o ile oferent nie zaoferuje czynszu wywoławczego lub gdy oferent wygrywający licytację uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Spółkę terminie.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy lokalu wynosi 10,00zł (netto)/m2.

Minimalne postąpienie wynosi 1zł.

Ze wzorem umowy i regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MPGK Sp. z o.o. pokój nr 7.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Spółki, tel. 660 759 397.

Załączniki:

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

934679
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
348
516
2333
19247
19001
934679
Twoje IP: 18.204.227.117