Piątek, 18 października 2019 r.
imieniny: Juliana, Łukasza

Nowe inwestycje MPGK Sp. z o.o.

 

W lipcu 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Busku-Zdroju zawarło umowy na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

Wszystkie zadania realizowane będą w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko - Zdrój” dofinansowanego z funduszy Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działania w zakresie pozyskania dofinansowania z UE rozpoczęto w 2016 roku, a zakończenie projektu planowane jest w 2019 roku.

 

Po zakończeniu postępowań przetargowych nadszedł czas na zawarcie umów z wykonawcami robót, a następnie realizację robót. Pierwszą z umów zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno -Budowlanych Hydrocomplex Mariusz Kozera z Buska – Zdroju. W ramach umowy wykonane zostaną roboty polegające na wymianie studni kanalizacyjnych w Siesławicach i  Wolicy Siesławskiej, a także przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w  Zbludowicach. Umowę o wartości 1 830 449,10 złotych brutto w obecności zastępcy Burmistrza Miasta i  Gminy Busko – Zdrój Henryka Radosza podpisał właściciel firmy Mariusz Kozera oraz  Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. Krzysztof Kryczka.

Podpisanie umowy z firmą "Hydrocomplex" Podpisanie umowy z firmą "pITERN Sp. z o.o."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym samym dniu, zawarto kolejną umowę na wykonanie mikro-instalacji fotowoltaicznej o  mocy 22 kWp na oczyszczalni ścieków w Siesławicach wraz z zestawem lamp hybrydowych o wartości 312 219,10 złotych brutto. W imieniu wykonawcy – firmy pITERN Sp. z o.o. z Wysogotowa umowę podpisał Prezes Zarządu – Piotr Napierała, a w imieniu

MPGK Sp. z o. o. Prezes Zarządu.

 

Umowy na realizację kolejnych zadań zawarto 27 lipca br. w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Waldemara Sikory. Pierwsza z nich dotyczyła pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono do pełnienia tej funkcji firmę z Kielc Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek. Umowę o wartości 252 150,00 złotych brutto podpisali prezes spółki Krzysztof Kryczka oraz właścicielka firmy Krystyna Wiorek.

 Podpisanie umowy z firmą "Blejkan S.A." Podpisanie umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST

 

Na wykonawcę robót dla zadania „Przebudowa i remont sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Busko – Zdrój oraz magistrali wodociągowej ø 500 – część I” za kwotę 8 419 350,00 złotych brutto w ramach procedury przetargowej wybrano firmę Blejkan SA. ze Szczecina. W imieniu wykonawcy umowę podpisał Wiceprezes Zarządu Maciej Grzegorczyk. Jest to największe zadanie w ramach tego projektu i w jego ramach wykonane zostaną prace związane z  przebudową i remontem zarówno sieci kanalizacyjnych jak i wodociągowych. W ramach tej części zadania zaplanowano przebudowę i remont kanałów ściekowych w rejonie os. Sikorskiego oraz przebudowę i remont magistrali wodociągowej ø 500 łączącej przepompownię wody przy ul. Parkowej (dawniej ul. 12 Stycznia) z hydrofornią i zbiornikami na ul. Łagiewnickiej, a także przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Parkowej w Busku – Zdroju.

 

Po zawarciu umów Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemar Sikora powiedział: Gratuluję Państwu podpisania umów, czyli pierwszego kroku w realizacji tych ważnych dla mieszkańców naszego miasta zadań .Spółce jeszcze raz dziękuję za pozyskanie dofinansowania w tak dużej kwocie i życzę szybkich i sprawnych działań w zakresie dalszej realizacji projektu.

 

Projekt pn. „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko - Zdrój” to już kolejny etap modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Busko – Zdrój. Łącznie w ramach projektu przewidziano przebudowę sieci wodociągowej o długości 2,16 km oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,8 km, a  także wymianę prawie 500 studni kanalizacyjnych.

Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Początkowa wartość projektu to 13 475 891,97złotych brutto gdzie maksymalna wartość środków kwalifikowanych wyniesie 8 234 949,20 złotych a dofinansowanie 6 999 706,82 złotych.

 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez: zmniejszenie awaryjności sieci kanalizacyjnej, zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez ograniczenie eksfiltracji, zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do sieci kanalizacji sanitarnej, ograniczenie strat wody, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla miasta Busko-Zdrój, poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO, CO2, SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej.

  

Materiały i zdjęcia MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

800294
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
80
344
2589
11044
15796
800294
Twoje IP: 3.85.245.126