Czwartek, 06 sierpnia 2020 r.
imieniny: Jakuba, Sławy

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój – podpisanie kolejnych umów.

  

   W dniu 12.09.2014 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25, zostały podpisane kolejne umowy z wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego wykonawcami w ramach projektu : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".

  

Łączna kwota zawartych umów to 32.556.179 PLN w tym:

  

Umowa na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie robót budowlanych w ramach zadania "Przebudowa i remont magistrali wodociągowej Ф 500 Zrecze – Busko-Zdrój obejmujące teren gminy Busko-Zdrój" na kwotę 22.736.543,85 PLN

Umowa na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie robót budowlanych w ramach zadania "Przebudowa i remont kolektora głównego Ф 1000 doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię ścieków w Siesławicach wraz z kolektorem Ф 500 odprowadzającym ścieki z zachodniej części miasta i remontem 3 przepompowni sieciowych" na kwotę 9.819.634,89 PLN.

    

Umowy podpisali:

  

Krzysztof Kryczka – Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

Marek Piekarski – Prezes Zarządu Wiertmar Sp. z o.o. Łódź

  

Umowy zostały podpisane w obecności:

  

  1. Pana Waldemara Sikory – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

  2. Pana Andrzeja Zocha – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

    

    Dzięki podpisaniu umów na powyższe zadania, możliwe będzie dokonanie renowacji magistrali wodociągowej Zrecze - Busko-Zdrój, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Busko-Zdrój, o łącznej długości około 10,1 km, co spowoduje likwidację potencjalnego zagrożenia przerw w dostawach wody dla Buska-Zdroju.

  

    Z kolei realizacja zadania obejmującego przebudowę i remont kolektora głównego Ø1000 doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię ścieków w Siesławicach wraz z kolektorem Ø500 odprowadzającym ścieki z zachodniej  części miasta i remontem 3 przepompowni sieciowych, łącznie o długości około 4,33 km oraz modernizację i remont elementów sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicach od Ø 110 do Ø 400 w ulicach: Jagiellońska, Łagiewnicka, Wojska Polskiego, Partyzantów, Widuchowska, Bohaterów Warszawy, Hołdu Pruskiego, os. Pułaskiego, o łącznej długości około 3,63 km spowoduje wzrost długości zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wzrost długości zmodernizowanej sieci wodociągowej.

  

    Modernizacja i remont wymienianych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych to działania niezbędne w celu zapewnienia sprawnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji Busko-Zdrój oraz zmniejszenia awaryjności przesyłu ścieków do Oczyszczalni ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Siesławice.

    

f2

f1

  

 

 

 

   

 

   

   

   

  

  

   

Od lewej: Andrzej Zoch - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach; Krzysztof Kryczka – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, Marek Piekarski – Prezes Zarządu Wiertmar Sp. z o.o. Łódź, Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

976883
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
543
702
2630
3928
19432
976883
Twoje IP: 35.169.107.85