Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – miasto Busko-Zdrój – zabudowa wielorodzinna 2021r

1. Odpady komunalne segregowane: Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier, Szkło Poniedziałek Środa Piątek Spółdzielnia MieszkaniowaWspólnoty Mieszkaniowe Spółdzielnia MieszkaniowaWspólnoty Mieszkaniowe Spółdzielnia MieszkaniowaWspólnoty Mieszkaniowe oraz w miarę uzasadnionych potrzeb. 2. Odpady komunalne: Odpady pozostałe po selekcji (zmieszane) Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – We wtorek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb. 3. Bioodpady Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe – W czwartek, oraz w miarę uzasadnionych potrzeb. 4. Elektryczno-Elektroniczne, wielkogabarytowe i niebezpieczne … Czytaj dalej Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – miasto Busko-Zdrój – zabudowa wielorodzinna 2021r