Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej organizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 2528-100 Busko-Zdrój

Redaktor: Grzegorz Marchewka

Adres mailowy: sekretariat@mpgkbusko.pl

Numer telefonu: +48413782477

Tel. Centrala: (041) 378 24 77
Prezes Zarządu: (041) 378 44 70
Fax. (041) 378 49 44

www: https://mpgkbusko.pl

elektroniczna skrzynka podawcza /MPGKbusko/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych – iod@mpgkbusko.pl


Prezes: mgr inż. Krzysztof Kryczka

Główny Księgowy / Prokurent: mgr Marta Mochniej

Dyrektor ds. Technicznych: mgr inż. Witold Dalach

Dyrektor ds. Usług Komunalnych: Jerzy Trzęsak


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana Rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.


Archiwalne wpisy BIP

Link do archiwalnych wpisów BIP
https://bip.mpgkbusko.pl

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Informację przygotował(a): Grzegorz Marchewka

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana:

Skip to content