Archiwum

3 postów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając z upoważnienia Gminy Busko-Zdrój na podstawie Umów o zarządzanie zawartych z Gminą Busko-Zdrój nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia.

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez Zakład Budowlano- Montażowy Majcher Józef z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój w dn. 09.08.2021r. od godz. 900 do godz. 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie os. Piłsudskiego w Busku-Zdroju.

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 05.08.2021 r. (czwartek) od godz. 800 do godz. 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie budynków handlowo- usługowych przy ul. Bohaterów Warszawy nr 102, 104, 106.

Za utrudnienia przepraszamy